Προμήθειες POS συναλλαγών

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής

Ελληνικές κάρτες

1,15%
1,15%

Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

1,15%
1,15%

Κάρτες εκτός ΕΟΧ

2,00%
2,00%

Εταιρικές κάρτες

2,50%
2,50%

Προμήθειες online συναλλαγών (e-Commerce Gateway, Payment Link, Live-Pay)

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής

Ελληνικές κάρτες

1,15%
1,15%

Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

1,15%
1,15%

Κάρτες εκτός ΕΟΧ

2,00%
2,00%

Εταιρικές κάρτες

2,70%
2,70%

Οι online συναλλαγές (e-Commerce Gateway, Payment Link, Live-Pay) επιβαρύνονται με κόστος πλατφόρμας €0,05 ανά συναλλαγή.

Προμήθειες Smart POS app συναλλαγών

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής

Ελληνικές κάρτες

1,15%
1,15%

Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

1,15%
1,15%

Κάρτες εκτός ΕΟΧ

2,00%
2,00%

Εταιρικές κάρτες

2,50%
2,50%

Οι συναλλαγές Smart POS app επιβαρύνονται με κόστος εφαρμογής 0,05€ ανά συναλλαγή.

Κόστος εκκαθάρισης σε Τραπεζικό Λογαριασμό της επιλογής σας:
Για τις Τράπεζες Eurobank, Alpha, Εθνική και Πειραιώς: ΔΩΡΕΑΝ
Άλλες Τράπεζες Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές: Επιβάρυνση με βάση το αντίστοιχο κόστος της εκάστοτε Τράπεζας.