Προμήθειες POS συναλλαγών
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Ελληνικές κάρτες
Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Κάρτες εκτός ΕΟΧ
Εταιρικές κάρτες
0,99% 1,15% 0,99% 1,15% 1,79% 1,95% 1,79% 1,95%
0,99% 1,15% 0,99% 1,15% 1,79% 1,95% 1,79% 1,95%
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
0,99% 1,15%
0,99% 1,15%
Κάρτες εκτός ΕΟΧ
1,79% 1,95%
1,79% 1,95%
Εταιρικές κάρτες
1,79% 1,95%
1,79% 1,95%

Κόστος εκκαθάρισης σε Τραπεζικό Λογαριασμό της επιλογής σας:
Για τις Τράπεζες Alpha, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank: ΔΩΡΕΑΝ
Άλλες Τράπεζες Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές: Επιβάρυνση με βάση το αντίστοιχο κόστος της εκάστοτε Τράπεζας.